Despre Filiala Sibiu-Vâlcea a OAR

În temeiul art. 35 din Legea 184 din 12 aprilie 2001, Filiala Sibiu Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România a dobândit  personalitate juridică de drept privat prin libera asociere a membrilor din județele Sibiu și Vâlcea la data de 7 octombrie 2001,  data adunării generale constitutive a membrilor.

Filiala Sibiu Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România s-a înființat în temeiul prevederilor III secţiunea a 2-a din Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, precum şi ale regulamentului-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România.

Filiala funcţionează ca structură teritorială a Ordinului, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitice, cu foruri de conducere, buget şi patrimoniu.

Componența forurilor de conducere ale Filialei pentru mandatul 2018 – 2022

Președinte – arh. Ion Cristian Șandru

Consiliul Teritorial de Conducere:

 1. arh. Miu Cristina Maria, Rm. Vâlcea – vicepreședinte, coordonator al punctului de lucru din Vâlcea (membru Colegiu director teritorial)
 2. arh. Țucă Mihai, Sibiu – vicepreședinte (membru Colegiu director teritorial)
 3. arh. Albescu Ileana Valeria, Sibiu   – vicepreședinte (membru Colegiu director teritorial)
 4. arh. Brad Ioan, Sibiu – trezorier
 5. arh. Nistor Ligia Maria, Sibiu – membru
 6. arh. Toth Martha, Sibiu – membru
 7. arh. Cibu-Deaconu Alexandru, Sibiu – membru
 8. arh. Ispas Raluca Tatiana, Sibiu – membru
 9. arh. Moraru Victor, Sibiu – membru
 10. arh. Veliciu Ioan Emilian, Sibiu – membru
 11. arh. Gogoci Bogdan  Laurențiu, Rm. Vâlcea – membru
 12. c. arh. Popa Tudor Ștefan, Sibiu – membru
 13. arh. Spindler Eduard Sebastian, Sibiu – membru
 14. arh. Rădulescu Artur Mihai, Rm. Vâlcea – membru

Comisia de Disciplină:

 1. arh. Ioan Marcela Maria, Rm. Vâlcea – titular,
 2. arh. Laschescu Dorin, Sibiu – titular,
 3. arh. Răduleascu Dorin, Rm. Vâlcea – titular,
 4. arh. Negoiță Doina, Rm. Vâlcea – titular,
 5. arh. Pașca Ciprian Petru, Sibiu – titular,
 6. arh. Șuvaina Lucian-Horia, Sibiu – titular,
 7. arh. Haideciuc Ioan, Sibiu – titular,
 8. arh. Pîrvu Vlad, Sibiu – supleant,
 9. c.arh. Rotomeza Mihai, Rm. Vâlcea – supleant.

Comisia de Cenzori:

 1. arh. Popa Silviu Ioan, Sibiu – titular,
 2. arh. Trăușan Radu Mihail, Sibiu – titular,
 3. arh. Popa Mihai – supleant,
 4. arh. Tuică Lucian Alexandru – supleant.

 

OAR SBVL_Hot. 01 Conf. Terit. 2018_Foruri conducere_comisii 2018-2022

Decizie președinte filială rectificare Hot. 01 Conf. Terit. 2018_Foruri conducere_comisii 2018-2022

OAR SBVL_Hot. 02 Conf. Terit. 19 mai 2018_candidați membri CN

OAR SBVL_Hot. 03 Conf. Terit. 19 mai 2018_delegați și supleanți Conf. Naț._anexa inclusa

 

 

 

 

Advertisements